Site logo

Дати на Великден през 40 век

Здравейте!

Тук можете да откриете всички изчислени дати на Великден в източно-православния и католическия календар, по стар и нов стил.

Можете също да свалите CSV таблица с датите по нов стил за годините от 1916 до 2099 (за използване в електронна таблица).

Ако щракнете на годината, ще отворите съответния двоен годишен календар (по нов и стар стил). Ако щракнете на някоя дата, ще отворите справката Календар наопаки за тази дата.

Забележете, че няколко малки независими църкви в Близкия Изток ползват различни алгоритми за изчисление и техните дати не винаги съвпадат с Православния Великден.

Вижте също: Как се изчисляват датите за Великден (в Уикипедия, на английски език)

Изберете век: 6 век, 7 век, 8 век, 9 век, 10 век, 11 век, 12 век, 13 век, 14 век, 15 век, 16 век, 17 век, 18 век, 19 век, 20 век, 21 век, 22 век, 23 век, 24 век, 25 век, 26 век, 27 век, 28 век, 29 век, 30 век, 31 век, 32 век, 33 век, 34 век, 35 век, 36 век, 37 век, 38 век, 39 век, 40 век,

Дати на Великден през 40 век
година стар стил (юлиански) нов стил (григориански)  година стар стил (юлиански) нов стил (григориански)
католическиправославенкатолическиправославенкатолическиправославенкатолическиправославен
3901 24 март 31 март 21 април 28 април 3951 11 март 22 април 8 април 20 май
3902 9 март 20 април 6 април 18 май 3952 2 март 6 април 30 март 4 май
3903 1 март 12 април 29 март 10 май 3953 15 март 29 март 12 април 26 април
3904 20 март 3 април 17 април 1 май 3954 7 март 18 април 4 април 16 май
3905 12 март 16 април 9 април 14 май 3955 27 март 3 април 24 април 1 май
3906 25 февруари 8 април 25 март 6 май 3956 18 март 25 март 15 април 22 април
3907 17 март 31 март 14 април 28 април 3957 3 март 14 април 31 март 12 май
3908 8 март 19 април 5 април 17 май 3958 23 март 6 април 20 април 4 май
3909 21 март 4 април 18 април 2 май 3959 15 март 19 април 12 април 17 май
3910 13 март 27 март 10 април 24 април 3960 28 февруари 10 април 27 март 8 май
3911 5 март 16 април 2 април 14 май 3961 19 март 2 април 16 април 30 април
3912 24 март 31 март 21 април 28 април 3962 11 март 22 април 8 април 20 май
3913 9 март 20 април 6 април 18 май 3963 24 февруари 7 април 24 март 5 май
3914 1 март 12 април 29 март 10 май 3964 15 март 29 март 12 април 26 април
3915 21 март 28 март 18 април 25 април 3965 7 март 18 април 4 април 16 май
3916 5 март 16 април 2 април 14 май 3966 27 март 3 април 24 април 1 май
3917 25 март 8 април 22 април 6 май 3967 12 март 26 март 9 април 23 април
3918 17 март 24 март 14 април 21 април 3968 3 март 14 април 31 март 12 май
3919 2 март 13 април 30 март 11 май 3969 23 март 30 март 20 април 27 април
3920 21 март 4 април 18 април 2 май 3970 8 март 19 април 5 април 17 май
3921 13 март 24 април 10 април 22 май 3971 28 февруари 11 април 28 март 9 май
3922 26 февруари 9 април 26 март 7 май 3972 19 март 26 март 16 април 23 април
3923 18 март 1 април 15 април 29 април 3973 4 март 15 април 1 април 13 май
3924 9 март 20 април 6 април 18 май 3974 24 март 7 април 21 април 5 май
3925 1 март 5 април 29 март 3 май 3975 16 март 23 март 13 април 20 април
3926 14 март 28 март 11 април 25 април 3976 7 март 11 април 4 април 9 май
3927 6 март 17 април 3 април 15 май 3977 20 март 3 април 17 април 1 май
3928 25 март 8 април 22 април 6 май 3978 12 март 23 април 9 април 21 май
3929 17 март 24 март 14 април 21 април 3979 4 март 8 април 1 април 6 май
3930 2 март 13 април 30 март 11 май 3980 23 март 30 март 20 април 27 април
3931 22 март 5 април 19 април 3 май 3981 8 март 19 април 5 април 17 май
3932 13 март 24 април 10 април 22 май 3982 28 февруари 11 април 28 март 9 май
3933 26 февруари 9 април 26 март 7 май 3983 20 март 27 март 17 април 24 април
3934 18 март 1 април 15 април 29 април 3984 4 март 15 април 1 април 13 май
3935 10 март 14 април 7 април 12 май 3985 24 март 7 април 21 април 5 май
3936 22 март 5 април 19 април 3 май 3986 16 март 23 март 13 април 20 април
3937 14 март 28 март 11 април 25 април 3987 1 март 12 април 29 март 10 май
3938 6 март 17 април 3 април 15 май 3988 20 март 3 април 17 април 1 май
3939 26 март 2 април 23 април 30 април 3989 12 март 23 април 9 април 21 май
3940 10 март 21 април 7 април 19 май 3990 25 февруари 8 април 25 март 6 май
3941 2 март 13 април 30 март 11 май 3991 17 март 31 март 14 април 28 април
3942 22 март 29 март 19 април 26 април 3992 8 март 19 април 5 април 17 май
3943 7 март 18 април 4 април 16 май 3993 28 март 4 април 25 април 2 май
3944 27 февруари 9 април 26 март 7 май 3994 13 март 27 март 10 април 24 април
3945 18 март 25 март 15 април 22 април 3995 5 март 16 април 2 април 14 май
3946 3 март 14 април 31 март 12 май 3996 24 март 31 март 21 април 28 април
3947 23 март 6 април 20 април 4 май 3997 9 март 20 април 6 април 18 май
3948 14 март 28 март 11 април 25 април 3998 1 март 12 април 29 март 10 май
3949 6 март 10 април 3 април 8 май 3999 21 март 28 март 18 април 25 април
3950 19 март 2 април 16 април 30 април 4000 12 март 16 април 9 април 14 май

Изберете век: 6 век, 7 век, 8 век, 9 век, 10 век, 11 век, 12 век, 13 век, 14 век, 15 век, 16 век, 17 век, 18 век, 19 век, 20 век, 21 век, 22 век, 23 век, 24 век, 25 век, 26 век, 27 век, 28 век, 29 век, 30 век, 31 век, 32 век, 33 век, 34 век, 35 век, 36 век, 37 век, 38 век, 39 век, 40 век,

Забележка : на сайта има няколко нови календари, които може да са ви полезни:

Връщане към началната страница.

начало