Site logo

Дати на Великден през 21 век

Здравейте!

Тук можете да откриете всички изчислени дати на Великден в източно-православния и католическия календар, по стар и нов стил.

Можете също да свалите CSV таблица с датите по нов стил за годините от 1916 до 2099 (за използване в електронна таблица).

Ако щракнете на годината, ще отворите съответния двоен годишен календар (по нов и стар стил). Ако щракнете на някоя дата, ще отворите справката Календар наопаки за тази дата.

Забележете, че няколко малки независими църкви в Близкия Изток ползват различни алгоритми за изчисление и техните дати не винаги съвпадат с Православния Великден.

Вижте също: Как се изчисляват датите за Великден (в Уикипедия, на английски език)

Изберете век: 6 век, 7 век, 8 век, 9 век, 10 век, 11 век, 12 век, 13 век, 14 век, 15 век, 16 век, 17 век, 18 век, 19 век, 20 век, 21 век, 22 век, 23 век, 24 век, 25 век, 26 век, 27 век, 28 век, 29 век, 30 век, 31 век, 32 век, 33 век, 34 век, 35 век, 36 век, 37 век, 38 век, 39 век, 40 век,

Дати на Великден през 21 век
година стар стил (юлиански) нов стил (григориански)  година стар стил (юлиански) нов стил (григориански)
католическиправославенкатолическиправославенкатолическиправославенкатолическиправославен
2001 2 април 15 април 2051 20 март 24 април 2 април 7 май
2002 18 март 22 април 31 март 5 май 2052 8 април 21 април
2003 7 април 14 април 20 април 27 април 2053 24 март 31 март 6 април 13 април
2004 29 март 11 април 2054 16 март 20 април 29 март 3 май
2005 14 март 18 април 27 март 1 май 2055 5 април 18 април
2006 3 април 10 април 16 април 23 април 2056 20 март 27 март 2 април 9 април
2007 26 март 8 април 2057 9 април 16 април 22 април 29 април
2008 10 март 14 април 23 март 27 април 2058 1 април 14 април
2009 30 март 6 април 12 април 19 април 2059 17 март 21 април 30 март 4 май
2010 22 март 4 април 2060 5 април 12 април 18 април 25 април
2011 11 април 24 април 2061 28 март 10 април
2012 26 март 2 април 8 април 15 април 2062 13 март 17 април 26 март 30 април
2013 18 март 22 април 31 март 5 май 2063 2 април 9 април 15 април 22 април
2014 7 април 20 април 2064 24 март 31 март 6 април 13 април
2015 23 март 30 март 5 април 12 април 2065 16 март 13 април 29 март 26 април
2016 14 март 18 април 27 март 1 май 2066 29 март 5 април 11 април 18 април
2017 3 април 16 април 2067 21 март 28 март 3 април 10 април
2018 19 март 26 март 1 април 8 април 2068 9 април 16 април 22 април 29 април
2019 8 април 15 април 21 април 28 април 2069 1 април 14 април
2020 30 март 6 април 12 април 19 април 2070 17 март 21 април 30 март 4 май
2021 22 март 19 април 4 април 2 май 2071 6 април 19 април
2022 4 април 11 април 17 април 24 април 2072 28 март 10 април
2023 27 март 3 април 9 април 16 април 2073 13 март 17 април 26 март 30 април
2024 18 март 22 април 31 март 5 май 2074 2 април 9 април 15 април 22 април
2025 7 април 20 април 2075 25 март 7 април
2026 23 март 30 март 5 април 12 април 2076 6 април 13 април 19 април 26 април
2027 15 март 19 април 28 март 2 май 2077 29 март 5 април 11 април 18 април
2028 3 април 16 април 2078 21 март 25 април 3 април 8 май
2029 19 март 26 март 1 април 8 април 2079 10 април 23 април
2030 8 април 15 април 21 април 28 април 2080 25 март 1 април 7 април 14 април
2031 31 март 13 април 2081 17 март 21 април 30 март 4 май
2032 15 март 19 април 28 март 2 май 2082 6 април 19 април
2033 4 април 11 април 17 април 24 април 2083 22 март 29 март 4 април 11 април
2034 27 март 9 април 2084 13 март 17 април 26 март 30 април
2035 12 март 16 април 25 март 29 април 2085 2 април 15 април
2036 31 март 7 април 13 април 20 април 2086 18 март 25 март 31 март 7 април
2037 23 март 5 април 2087 7 април 14 април 20 април 27 април
2038 12 април 25 април 2088 29 март 5 април 11 април 18 април
2039 28 март 4 април 10 април 17 април 2089 21 март 18 април 3 април 1 май
2040 19 март 23 април 1 април 6 май 2090 3 април 10 април 16 април 23 април
2041 8 април 21 април 2091 26 март 8 април
2042 24 март 31 март 6 април 13 април 2092 17 март 14 април 30 март 27 април
2043 16 март 20 април 29 март 3 май 2093 30 март 6 април 12 април 19 април
2044 4 април 11 април 17 април 24 април 2094 22 март 29 март 4 април 11 април
2045 27 март 9 април 2095 11 април 24 април
2046 12 март 16 април 25 март 29 април 2096 2 април 15 април
2047 1 април 8 април 14 април 21 април 2097 18 март 22 април 31 март 5 май
2048 23 март 5 април 2098 7 април 14 април 20 април 27 април
2049 5 април 12 април 18 април 25 април 2099 30 март 12 април
2050 28 март 4 април 10 април 17 април 2100 14 март 18 април 28 март 2 май

Изберете век: 6 век, 7 век, 8 век, 9 век, 10 век, 11 век, 12 век, 13 век, 14 век, 15 век, 16 век, 17 век, 18 век, 19 век, 20 век, 21 век, 22 век, 23 век, 24 век, 25 век, 26 век, 27 век, 28 век, 29 век, 30 век, 31 век, 32 век, 33 век, 34 век, 35 век, 36 век, 37 век, 38 век, 39 век, 40 век,

Забележка : на сайта има няколко нови календари, които може да са ви полезни:

Връщане към началната страница.

начало