Site logo

Дати на Великден през 29 век

Здравейте!

Тук можете да откриете всички изчислени дати на Великден в източно-православния и католическия календар, по стар и нов стил.

Можете също да свалите CSV таблица с датите по нов стил за годините от 1916 до 2099 (за използване в електронна таблица).

Ако щракнете на годината, ще отворите съответния двоен годишен календар (по нов и стар стил). Ако щракнете на някоя дата, ще отворите справката Календар наопаки за тази дата.

Забележете, че няколко малки независими църкви в Близкия Изток ползват различни алгоритми за изчисление и техните дати не винаги съвпадат с Православния Великден.

Вижте също: Как се изчисляват датите за Великден (в Уикипедия, на английски език)

Изберете век: 6 век, 7 век, 8 век, 9 век, 10 век, 11 век, 12 век, 13 век, 14 век, 15 век, 16 век, 17 век, 18 век, 19 век, 20 век, 21 век, 22 век, 23 век, 24 век, 25 век, 26 век, 27 век, 28 век, 29 век, 30 век, 31 век, 32 век, 33 век, 34 век, 35 век, 36 век, 37 век, 38 век, 39 век, 40 век,

Дати на Великден през 29 век
година стар стил (юлиански) нов стил (григориански)  година стар стил (юлиански) нов стил (григориански)
католическиправославенкатолическиправославенкатолическиправославенкатолическиправославен
2801 3 април 10 април 22 април 29 април 2851 21 март 28 март 9 април 16 април
2802 26 март 2 април 14 април 21 април 2852 12 март 16 април 31 март 5 май
2803 11 март 22 април 30 март 11 май 2853 1 април 8 април 20 април 27 април
2804 30 март 6 април 18 април 25 април 2854 17 март 24 март 5 април 12 април
2805 22 март 29 март 10 април 17 април 2855 9 март 13 април 28 март 2 май
2806 7 март 18 април 26 март 7 май 2856 28 март 4 април 16 април 23 април
2807 27 март 3 април 15 април 22 април 2857 13 март 24 април 1 април 13 май
2808 18 март 25 март 6 април 13 април 2858 2 април 9 април 21 април 28 април
2809 10 март 14 април 29 март 3 май 2859 25 март 1 април 13 април 20 април
2810 23 март 30 март 11 април 18 април 2860 16 март 20 април 4 април 9 май
2811 15 март 19 април 3 април 8 май 2861 29 март 5 април 17 април 24 април
2812 3 април 10 април 22 април 29 април 2862 21 март 28 март 9 април 16 април
2813 19 март 26 март 7 април 14 април 2863 13 март 17 април 1 април 6 май
2814 11 март 15 април 30 март 4 май 2864 1 април 8 април 20 април 27 април
2815 31 март 7 април 19 април 26 април 2865 17 март 24 март 5 април 12 април
2816 22 март 29 март 10 април 17 април 2866 9 март 13 април 28 март 2 май
2817 7 март 11 април 26 март 30 април 2867 29 март 5 април 17 април 24 април
2818 27 март 3 април 15 април 22 април 2868 13 март 24 април 1 април 13 май
2819 19 март 23 април 7 април 12 май 2869 2 април 9 април 21 април 28 април
2820 31 март 14 април 19 април 3 май 2870 25 март 1 април 13 април 20 април
2821 23 март 30 март 11 април 18 април 2871 10 март 14 април 29 март 3 май
2822 15 март 19 април 3 април 8 май 2872 29 март 5 април 17 април 24 април
2823 4 април 11 април 23 април 30 април 2873 21 март 28 март 9 април 16 април
2824 19 март 26 март 7 април 14 април 2874 6 март 17 април 25 март 6 май
2825 11 март 15 април 30 март 4 май 2875 26 март 2 април 14 април 21 април
2826 31 март 7 април 19 април 26 април 2876 17 март 21 април 5 април 10 май
2827 16 март 23 март 4 април 11 април 2877 6 април 13 април 25 април 2 май
2828 7 март 11 април 26 март 30 април 2878 22 март 29 март 10 април 17 април
2829 27 март 3 април 15 април 22 април 2879 14 март 18 април 2 април 7 май
2830 12 март 23 април 31 март 12 май 2880 2 април 9 април 21 април 28 април
2831 1 април 8 април 20 април 27 април 2881 18 март 25 март 6 април 13 април
2832 23 март 30 март 11 април 18 април 2882 10 март 14 април 29 март 3 май
2833 8 март 19 април 27 март 8 май 2883 30 март 6 април 18 април 25 април
2834 28 март 4 април 16 април 23 април 2884 21 март 28 март 9 април 16 април
2835 20 март 27 март 8 април 15 април 2885 6 март 10 април 25 март 29 април
2836 11 март 15 април 30 март 4 май 2886 26 март 2 април 14 април 21 април
2837 24 март 31 март 12 април 19 април 2887 18 март 22 април 6 април 11 май
2838 16 март 20 април 4 април 9 май 2888 30 март 6 април 18 април 25 април
2839 5 април 12 април 24 април 1 май 2889 22 март 29 март 10 април 17 април
2840 27 март 3 април 15 април 22 април 2890 14 март 18 април 2 април 7 май
2841 12 март 16 април 31 март 5 май 2891 27 март 3 април 15 април 22 април
2842 1 април 8 април 20 април 27 април 2892 18 март 25 март 6 април 13 април
2843 24 март 31 март 12 април 19 април 2893 10 март 14 април 29 март 3 май
2844 8 март 19 април 27 март 8 май 2894 30 март 6 април 18 април 25 април
2845 28 март 4 април 16 април 23 април 2895 15 март 19 април 3 април 8 май
2846 20 март 27 март 8 април 15 април 2896 3 април 10 април 22 април 29 април
2847 5 март 16 април 24 март 5 май 2897 26 март 2 април 14 април 21 април
2848 24 март 31 март 12 април 19 април 2898 11 март 22 април 30 март 11 май
2849 16 март 20 април 4 април 9 май 2899 31 март 7 април 19 април 26 април
2850 5 април 12 април 24 април 1 май 2900 22 март 29 март 11 април 18 април

Изберете век: 6 век, 7 век, 8 век, 9 век, 10 век, 11 век, 12 век, 13 век, 14 век, 15 век, 16 век, 17 век, 18 век, 19 век, 20 век, 21 век, 22 век, 23 век, 24 век, 25 век, 26 век, 27 век, 28 век, 29 век, 30 век, 31 век, 32 век, 33 век, 34 век, 35 век, 36 век, 37 век, 38 век, 39 век, 40 век,

Забележка : на сайта има няколко нови календари, които може да са ви полезни:

Връщане към началната страница.

начало