Site logo

Дати на Великден през 19 век

Здравейте!

Тук можете да откриете всички изчислени дати на Великден в източно-православния и католическия календар, по стар и нов стил.

Можете също да свалите CSV таблица с датите по нов стил за годините от 1916 до 2099 (за използване в електронна таблица).

Ако щракнете на годината, ще отворите съответния двоен годишен календар (по нов и стар стил). Ако щракнете на някоя дата, ще отворите справката Календар наопаки за тази дата.

Забележете, че няколко малки независими църкви в Близкия Изток ползват различни алгоритми за изчисление и техните дати не винаги съвпадат с Православния Великден.

Вижте също: Как се изчисляват датите за Великден (в Уикипедия, на английски език)

Изберете век: 6 век, 7 век, 8 век, 9 век, 10 век, 11 век, 12 век, 13 век, 14 век, 15 век, 16 век, 17 век, 18 век, 19 век, 20 век, 21 век, 22 век, 23 век, 24 век, 25 век, 26 век, 27 век, 28 век, 29 век, 30 век, 31 век, 32 век, 33 век, 34 век, 35 век, 36 век, 37 век, 38 век, 39 век, 40 век,

Дати на Великден през 19 век
година стар стил (юлиански) нов стил (григориански)  година стар стил (юлиански) нов стил (григориански)
католическиправославенкатолическиправославенкатолическиправославенкатолическиправославен
1801 24 март 5 април 1851 8 април 20 април
1802 6 април 13 април 18 април 25 април 1852 30 март 11 април
1803 29 март 5 април 10 април 17 април 1853 15 март 19 април 27 март 1 май
1804 20 март 24 април 1 април 6 май 1854 4 април 11 април 16 април 23 април
1805 2 април 9 април 14 април 21 април 1855 27 март 8 април
1806 25 март 1 април 6 април 13 април 1856 11 март 15 април 23 март 27 април
1807 17 март 14 април 29 март 26 април 1857 31 март 7 април 12 април 19 април
1808 5 април 17 април 1858 23 март 4 април
1809 21 март 28 март 2 април 9 април 1859 12 април 24 април
1810 10 април 17 април 22 април 29 април 1860 27 март 3 април 8 април 15 април
1811 2 април 14 април 1861 19 март 23 април 31 март 5 май
1812 17 март 21 април 29 март 3 май 1862 8 април 20 април
1813 6 април 13 април 18 април 25 април 1863 24 март 31 март 5 април 12 април
1814 29 март 10 април 1864 15 март 19 април 27 март 1 май
1815 14 март 18 април 26 март 30 април 1865 4 април 16 април
1816 2 април 9 април 14 април 21 април 1866 20 март 27 март 1 април 8 април
1817 25 март 6 април 1867 9 април 16 април 21 април 28 април
1818 10 март 14 април 22 март 26 април 1868 31 март 12 април
1819 30 март 6 април 11 април 18 април 1869 16 март 20 април 28 март 2 май
1820 21 март 28 март 2 април 9 април 1870 5 април 12 април 17 април 24 април
1821 10 април 22 април 1871 28 март 9 април
1822 26 март 2 април 7 април 14 април 1872 19 март 16 април 31 март 28 април
1823 18 март 22 април 30 март 4 май 1873 1 април 8 април 13 април 20 април
1824 6 април 18 април 1874 24 март 31 март 5 април 12 април
1825 22 март 29 март 3 април 10 април 1875 16 март 13 април 28 март 25 април
1826 14 март 18 април 26 март 30 април 1876 4 април 16 април
1827 3 април 15 април 1877 20 март 27 март 1 април 8 април
1828 25 март 6 април 1878 9 април 16 април 21 април 28 април
1829 7 април 14 април 19 април 26 април 1879 1 април 13 април
1830 30 март 6 април 11 април 18 април 1880 16 март 20 април 28 март 2 май
1831 22 март 19 април 3 април 1 май 1881 5 април 12 април 17 април 24 април
1832 10 април 22 април 1882 28 март 9 април
1833 26 март 2 април 7 април 14 април 1883 13 март 17 април 25 март 29 април
1834 18 март 22 април 30 март 4 май 1884 1 април 8 април 13 април 20 април
1835 7 април 19 април 1885 24 март 5 април
1836 22 март 29 март 3 април 10 април 1886 13 април 25 април
1837 14 март 18 април 26 март 30 април 1887 29 март 5 април 10 април 17 април
1838 3 април 15 април 1888 20 март 24 април 1 април 6 май
1839 19 март 26 март 31 март 7 април 1889 9 април 21 април
1840 7 април 14 април 19 април 26 април 1890 25 март 1 април 6 април 13 април
1841 30 март 11 април 1891 17 март 21 април 29 март 3 май
1842 15 март 19 април 27 март 1 май 1892 5 април 17 април
1843 4 април 11 април 16 април 23 април 1893 21 март 28 март 2 април 9 април
1844 26 март 7 април 1894 13 март 17 април 25 март 29 април
1845 11 март 15 април 23 март 27 април 1895 2 април 14 април
1846 31 март 7 април 12 април 19 април 1896 24 март 5 април
1847 23 март 4 април 1897 6 април 13 април 18 април 25 април
1848 11 април 23 април 1898 29 март 5 април 10 април 17 април
1849 27 март 3 април 8 април 15 април 1899 21 март 18 април 2 април 30 април
1850 19 март 23 април 31 март 5 май 1900 2 април 9 април 15 април 22 април

Изберете век: 6 век, 7 век, 8 век, 9 век, 10 век, 11 век, 12 век, 13 век, 14 век, 15 век, 16 век, 17 век, 18 век, 19 век, 20 век, 21 век, 22 век, 23 век, 24 век, 25 век, 26 век, 27 век, 28 век, 29 век, 30 век, 31 век, 32 век, 33 век, 34 век, 35 век, 36 век, 37 век, 38 век, 39 век, 40 век,

Забележка : на сайта има няколко нови календари, които може да са ви полезни:

Връщане към началната страница.

начало