Site logo

Дати на Великден през 27 век

Здравейте!

Тук можете да откриете всички изчислени дати на Великден в източно-православния и католическия календар, по стар и нов стил.

Можете също да свалите CSV таблица с датите по нов стил за годините от 1916 до 2099 (за използване в електронна таблица).

Ако щракнете на годината, ще отворите съответния двоен годишен календар (по нов и стар стил). Ако щракнете на някоя дата, ще отворите справката Календар наопаки за тази дата.

Забележете, че няколко малки независими църкви в Близкия Изток ползват различни алгоритми за изчисление и техните дати не винаги съвпадат с Православния Великден.

Вижте също: Как се изчисляват датите за Великден (в Уикипедия, на английски език)

Изберете век: 6 век, 7 век, 8 век, 9 век, 10 век, 11 век, 12 век, 13 век, 14 век, 15 век, 16 век, 17 век, 18 век, 19 век, 20 век, 21 век, 22 век, 23 век, 24 век, 25 век, 26 век, 27 век, 28 век, 29 век, 30 век, 31 век, 32 век, 33 век, 34 век, 35 век, 36 век, 37 век, 38 век, 39 век, 40 век,

Дати на Великден през 27 век
година стар стил (юлиански) нов стил (григориански)  година стар стил (юлиански) нов стил (григориански)
католическиправославенкатолическиправославенкатолическиправославенкатолическиправославен
2601 25 март 1 април 12 април 19 април 2651 12 март 16 април 30 март 4 май
2602 17 март 21 април 4 април 9 май 2652 31 март 7 април 18 април 25 април
2603 6 април 24 април 2653 23 март 30 март 10 април 17 април
2604 21 март 28 март 8 април 15 април 2654 8 март 19 април 26 март 7 май
2605 13 март 17 април 31 март 5 май 2655 28 март 4 април 15 април 22 април
2606 2 април 9 април 20 април 27 април 2656 19 март 26 март 6 април 13 април
2607 18 март 25 март 5 април 12 април 2657 11 март 15 април 29 март 3 май
2608 9 март 13 април 27 март 1 май 2658 24 март 31 март 11 април 18 април
2609 29 март 5 април 16 април 23 април 2659 16 март 20 април 3 април 8 май
2610 14 март 25 април 1 април 13 май 2660 4 април 11 април 22 април 29 април
2611 3 април 10 април 21 април 28 април 2661 20 март 27 март 7 април 14 април
2612 25 март 1 април 12 април 19 април 2662 12 март 16 април 30 март 4 май
2613 17 март 21 април 4 април 9 май 2663 1 април 8 април 19 април 26 април
2614 30 март 6 април 17 април 24 април 2664 23 март 10 април
2615 22 март 29 март 9 април 16 април 2665 8 март 12 април 26 март 30 април
2616 13 март 17 април 31 март 5 май 2666 28 март 4 април 15 април 22 април
2617 2 април 20 април 2667 20 март 24 април 7 април 12 май
2618 18 март 25 март 5 април 12 април 2668 1 април 8 април 19 април 26 април
2619 10 март 14 април 28 март 2 май 2669 24 март 31 март 11 април 18 април
2620 29 март 5 април 16 април 23 април 2670 16 март 20 април 3 април 8 май
2621 14 март 18 април 1 април 6 май 2671 5 април 23 април
2622 3 април 10 април 21 април 28 април 2672 20 март 27 март 7 април 14 април
2623 26 март 13 април 2673 12 март 16 април 30 март 4 май
2624 10 март 14 април 28 март 2 май 2674 1 април 8 април 19 април 26 април
2625 30 март 6 април 17 април 24 април 2675 17 март 24 март 4 април 11 април
2626 22 март 29 март 9 април 16 април 2676 8 март 12 април 26 март 30 април
2627 7 март 11 април 25 март 29 април 2677 28 март 4 април 15 април 22 април
2628 26 март 2 април 13 април 20 април 2678 13 март 24 април 31 март 12 май
2629 18 март 22 април 5 април 10 май 2679 2 април 9 април 20 април 27 април
2630 7 април 14 април 25 април 2 май 2680 24 март 31 март 11 април 18 април
2631 23 март 30 март 10 април 17 април 2681 9 март 20 април 27 март 8 май
2632 14 март 18 април 1 април 6 май 2682 29 март 5 април 16 април 23 април
2633 3 април 10 април 21 април 28 април 2683 21 март 28 март 8 април 15 април
2634 19 март 26 март 6 април 13 април 2684 12 март 16 април 30 март 4 май
2635 11 март 15 април 29 март 3 май 2685 25 март 1 април 12 април 19 април
2636 30 март 6 април 17 април 24 април 2686 17 март 21 април 4 април 9 май
2637 22 март 9 април 2687 6 април 13 април 24 април 1 май
2638 7 март 11 април 25 март 29 април 2688 28 март 15 април
2639 27 март 3 април 14 април 21 април 2689 13 март 17 април 31 март 5 май
2640 18 март 22 април 5 април 10 май 2690 2 април 9 април 20 април 27 април
2641 31 март 7 април 18 април 25 април 2691 25 март 12 април
2642 23 март 30 март 10 април 17 април 2692 9 март 13 април 27 март 1 май
2643 15 март 19 април 2 април 7 май 2693 29 март 5 април 16 април 23 април
2644 3 април 21 април 2694 21 март 28 март 8 април 15 април
2645 19 март 26 март 6 април 13 април 2695 6 март 10 април 24 март 28 април
2646 11 март 15 април 29 март 3 май 2696 25 март 1 април 12 април 19 април
2647 31 март 18 април 2697 17 март 21 април 4 април 9 май
2648 15 март 19 април 2 април 7 май 2698 6 април 24 април
2649 4 април 11 април 22 април 29 април 2699 22 март 29 март 9 април 16 април
2650 27 март 3 април 14 април 21 април 2700 13 март 17 април 1 април 6 май

Изберете век: 6 век, 7 век, 8 век, 9 век, 10 век, 11 век, 12 век, 13 век, 14 век, 15 век, 16 век, 17 век, 18 век, 19 век, 20 век, 21 век, 22 век, 23 век, 24 век, 25 век, 26 век, 27 век, 28 век, 29 век, 30 век, 31 век, 32 век, 33 век, 34 век, 35 век, 36 век, 37 век, 38 век, 39 век, 40 век,

Забележка : на сайта има няколко нови календари, които може да са ви полезни:

Връщане към началната страница.

начало