Site logo

Дати на Великден през 37 век

Здравейте!

Тук можете да откриете всички изчислени дати на Великден в източно-православния и католическия календар, по стар и нов стил.

Можете също да свалите CSV таблица с датите по нов стил за годините от 1916 до 2099 (за използване в електронна таблица).

Ако щракнете на годината, ще отворите съответния двоен годишен календар (по нов и стар стил). Ако щракнете на някоя дата, ще отворите справката Календар наопаки за тази дата.

Забележете, че няколко малки независими църкви в Близкия Изток ползват различни алгоритми за изчисление и техните дати не винаги съвпадат с Православния Великден.

Вижте също: Как се изчисляват датите за Великден (в Уикипедия, на английски език)

Изберете век: 6 век, 7 век, 8 век, 9 век, 10 век, 11 век, 12 век, 13 век, 14 век, 15 век, 16 век, 17 век, 18 век, 19 век, 20 век, 21 век, 22 век, 23 век, 24 век, 25 век, 26 век, 27 век, 28 век, 29 век, 30 век, 31 век, 32 век, 33 век, 34 век, 35 век, 36 век, 37 век, 38 век, 39 век, 40 век,

Дати на Великден през 37 век
година стар стил (юлиански) нов стил (григориански)  година стар стил (юлиански) нов стил (григориански)
католическиправославенкатолическиправославенкатолическиправославенкатолическиправославен
3601 7 март 18 април 1 април 13 май 3651 29 март 5 април 23 април 30 април
3602 27 март 10 април 21 април 5 май 3652 13 март 27 март 7 април 21 април
3603 19 март 26 март 13 април 20 април 3653 5 март 16 април 30 март 11 май
3604 10 март 14 април 4 април 9 май 3654 25 март 1 април 19 април 26 април
3605 23 март 6 април 17 април 1 май 3655 10 март 21 април 4 април 16 май
3606 15 март 22 март 9 април 16 април 3656 1 март 12 април 26 март 7 май
3607 7 март 11 април 1 април 6 май 3657 21 март 28 март 15 април 22 април
3608 26 март 2 април 20 април 27 април 3658 13 март 17 април 7 април 12 май
3609 11 март 22 април 5 април 17 май 3659 26 март 9 април 20 април 4 май
3610 3 март 7 април 28 март 2 май 3660 17 март 31 март 11 април 25 април
3611 16 март 30 март 10 април 24 април 3661 9 март 13 април 3 април 8 май
3612 7 март 18 април 1 април 13 май 3662 29 март 5 април 23 април 30 април
3613 27 март 3 април 21 април 28 април 3663 14 март 28 март 8 април 22 април
3614 19 март 26 март 13 април 20 април 3664 5 март 16 април 30 март 11 май
3615 4 март 15 април 29 март 10 май 3665 25 март 1 април 19 април 26 април
3616 23 март 6 април 17 април 1 май 3666 10 март 21 април 4 април 16 май
3617 15 март 19 април 9 април 14 май 3667 2 март 6 април 27 март 1 май
3618 28 февруари 11 април 25 март 6 май 3668 21 март 28 март 15 април 22 април
3619 20 март 3 април 14 април 28 април 3669 6 март 17 април 31 март 12 май
3620 11 март 22 април 5 април 17 май 3670 26 март 9 април 20 април 4 май
3621 31 март 7 април 25 април 2 май 3671 18 март 25 март 12 април 19 април
3622 16 март 30 март 10 април 24 април 3672 2 март 13 април 27 март 8 май
3623 8 март 19 април 2 април 14 май 3673 22 март 5 април 16 април 30 април
3624 27 март 3 април 21 април 28 април 3674 14 март 25 април 8 април 20 май
3625 12 март 26 март 6 април 20 април 3675 27 февруари 10 април 24 март 5 май
3626 4 март 15 април 29 март 10 май 3676 18 март 1 април 12 април 26 април
3627 24 март 31 март 18 април 25 април 3677 10 март 21 април 4 април 16 май
3628 15 март 19 април 9 април 14 май 3678 30 март 6 април 24 април 1 май
3629 28 февруари 11 април 25 март 6 май 3679 15 март 29 март 9 април 23 април
3630 20 март 27 март 14 април 21 април 3680 6 март 17 април 31 март 12 май
3631 5 март 16 април 30 март 11 май 3681 26 март 2 април 20 април 27 април
3632 24 март 7 април 18 април 2 май 3682 18 март 25 март 12 април 19 април
3633 16 март 23 март 10 април 17 април 3683 3 март 14 април 28 март 9 май
3634 8 март 12 април 2 април 7 май 3684 22 март 5 април 16 април 30 април
3635 21 март 4 април 15 април 29 април 3685 14 март 18 април 8 април 13 май
3636 12 март 23 април 6 април 18 май 3686 27 февруари 10 април 24 март 5 май
3637 4 март 8 април 29 март 3 май 3687 19 март 26 март 13 април 20 април
3638 24 март 31 март 18 април 25 април 3688 10 март 14 април 4 април 9 май
3639 9 март 20 април 3 април 15 май 3689 30 март 6 април 24 април 1 май
3640 28 март 11 април 22 април 6 май 3690 15 март 29 март 9 април 23 април
3641 20 март 27 март 14 април 21 април 3691 7 март 11 април 1 април 6 май
3642 5 март 16 април 30 март 11 май 3692 26 март 2 април 20 април 27 април
3643 25 март 8 април 19 април 3 май 3693 11 март 22 април 5 април 17 май
3644 16 март 23 март 10 април 17 април 3694 3 март 14 април 28 март 9 май
3645 1 март 12 април 26 март 7 май 3695 23 март 30 март 17 април 24 април
3646 21 март 4 април 15 април 29 април 3696 7 март 18 април 1 април 13 май
3647 13 март 24 април 7 април 19 май 3697 27 март 10 април 21 април 5 май
3648 26 февруари 8 април 22 март 3 май 3698 19 март 26 март 13 април 20 април
3649 17 март 31 март 11 април 25 април 3699 4 март 15 април 29 март 10 май
3650 9 март 20 април 3 април 15 май 3700 23 март 6 април 18 април 2 май

Изберете век: 6 век, 7 век, 8 век, 9 век, 10 век, 11 век, 12 век, 13 век, 14 век, 15 век, 16 век, 17 век, 18 век, 19 век, 20 век, 21 век, 22 век, 23 век, 24 век, 25 век, 26 век, 27 век, 28 век, 29 век, 30 век, 31 век, 32 век, 33 век, 34 век, 35 век, 36 век, 37 век, 38 век, 39 век, 40 век,

Забележка : на сайта има няколко нови календари, които може да са ви полезни:

Връщане към началната страница.

начало