Site logo

Дати на Великден през 22 век

Здравейте!

Тук можете да откриете всички изчислени дати на Великден в източно-православния и католическия календар, по стар и нов стил.

Можете също да свалите CSV таблица с датите по нов стил за годините от 1916 до 2099 (за използване в електронна таблица).

Ако щракнете на годината, ще отворите съответния двоен годишен календар (по нов и стар стил). Ако щракнете на някоя дата, ще отворите справката Календар наопаки за тази дата.

Забележете, че няколко малки независими църкви в Близкия Изток ползват различни алгоритми за изчисление и техните дати не винаги съвпадат с Православния Великден.

Вижте също: Как се изчисляват датите за Великден (в Уикипедия, на английски език)

Изберете век: 6 век, 7 век, 8 век, 9 век, 10 век, 11 век, 12 век, 13 век, 14 век, 15 век, 16 век, 17 век, 18 век, 19 век, 20 век, 21 век, 22 век, 23 век, 24 век, 25 век, 26 век, 27 век, 28 век, 29 век, 30 век, 31 век, 32 век, 33 век, 34 век, 35 век, 36 век, 37 век, 38 век, 39 век, 40 век,

Дати на Великден през 22 век
година стар стил (юлиански) нов стил (григориански)  година стар стил (юлиански) нов стил (григориански)
католическиправославенкатолическиправославенкатолическиправославенкатолическиправославен
2101 3 април 10 април 17 април 24 април 2151 21 март 28 март 4 април 11 април
2102 26 март 9 април 2152 9 април 16 април 23 април 30 април
2103 11 март 15 април 25 март 29 април 2153 1 април 15 април
2104 30 март 6 април 13 април 20 април 2154 17 март 21 април 31 март 5 май
2105 22 март 5 април 2155 6 април 13 април 20 април 27 април
2106 4 април 11 април 18 април 25 април 2156 28 март 11 април
2107 27 март 3 април 10 април 17 април 2157 13 март 17 април 27 март 1 май
2108 18 март 22 април 1 април 6 май 2158 2 април 9 април 16 април 23 април
2109 7 април 21 април 2159 25 март 8 април
2110 23 март 30 март 6 април 13 април 2160 9 март 13 април 23 март 27 април
2111 15 март 19 април 29 март 3 май 2161 29 март 5 април 12 април 19 април
2112 3 април 17 април 2162 21 март 28 март 4 април 11 април
2113 19 март 26 март 2 април 9 април 2163 10 април 24 април
2114 8 април 15 април 22 април 29 април 2164 25 март 1 април 8 април 15 април
2115 31 март 14 април 2165 17 март 21 април 31 март 5 май
2116 15 март 19 април 29 март 3 май 2166 6 април 20 април
2117 4 април 11 април 18 април 25 април 2167 22 март 29 март 5 април 12 април
2118 27 март 3 април 10 април 17 април 2168 13 март 17 април 27 март 1 май
2119 12 март 16 април 26 март 30 април 2169 2 април 9 април 16 април 23 април
2120 31 март 7 април 14 април 21 април 2170 18 март 25 март 1 април 8 април
2121 23 март 30 март 6 април 13 април 2171 7 април 14 април 21 април 28 април
2122 15 март 19 април 29 март 3 май 2172 29 март 5 април 12 април 19 април
2123 28 март 4 април 11 април 18 април 2173 21 март 25 април 4 април 9 май
2124 19 март 26 март 2 април 9 април 2174 3 април 10 април 17 април 24 април
2125 8 април 15 април 22 април 29 април 2175 26 март 2 април 9 април 16 април
2126 31 март 14 април 2176 17 март 21 април 31 март 5 май
2127 16 март 20 април 30 март 4 май 2177 6 април 20 април
2128 4 април 11 април 18 април 25 април 2178 22 март 29 март 5 април 12 април
2129 27 март 10 април 2179 14 март 18 април 28 март 2 май
2130 12 март 16 април 26 март 30 април 2180 2 април 16 април
2131 1 април 8 април 15 април 22 април 2181 18 март 25 март 1 април 8 април
2132 23 март 6 април 2182 7 април 14 април 21 април 28 април
2133 5 април 12 април 19 април 26 април 2183 30 март 13 април
2134 28 март 4 април 11 април 18 април 2184 14 март 18 април 28 март 2 май
2135 20 март 24 април 3 април 8 май 2185 3 април 10 април 17 април 24 април
2136 8 април 22 април 2186 26 март 9 април
2137 24 март 31 март 7 април 14 април 2187 11 март 15 април 25 март 29 април
2138 16 март 20 април 30 март 4 май 2188 30 март 6 април 13 април 20 април
2139 5 април 19 април 2189 22 март 29 март 5 април 12 април
2140 20 март 27 март 3 април 10 април 2190 11 април 25 април
2141 12 март 16 април 26 март 30 април 2191 27 март 3 април 10 април 17 април
2142 1 април 8 април 15 април 22 април 2192 18 март 22 април 1 април 6 май
2143 17 март 24 март 31 март 7 април 2193 7 април 14 април 21 април 28 април
2144 5 април 12 април 19 април 26 април 2194 23 март 30 март 6 април 13 април
2145 28 март 4 април 11 април 18 април 2195 15 март 19 април 29 март 3 май
2146 20 март 24 април 3 април 8 май 2196 3 април 10 април 17 април 24 април
2147 2 април 9 април 16 април 23 април 2197 26 март 9 април
2148 24 март 31 март 7 април 14 април 2198 11 март 15 април 25 март 29 април
2149 16 март 20 април 30 март 4 май 2199 31 март 7 април 14 април 21 април
2150 29 март 5 април 12 април 19 април 2200 22 март 6 април

Изберете век: 6 век, 7 век, 8 век, 9 век, 10 век, 11 век, 12 век, 13 век, 14 век, 15 век, 16 век, 17 век, 18 век, 19 век, 20 век, 21 век, 22 век, 23 век, 24 век, 25 век, 26 век, 27 век, 28 век, 29 век, 30 век, 31 век, 32 век, 33 век, 34 век, 35 век, 36 век, 37 век, 38 век, 39 век, 40 век,

Забележка : на сайта има няколко нови календари, които може да са ви полезни:

Връщане към началната страница.

начало