Site logo

Дати на Великден през 17 век

Здравейте!

Тук можете да откриете всички изчислени дати на Великден в източно-православния и католическия календар, по стар и нов стил.

Можете също да свалите CSV таблица с датите по нов стил за годините от 1916 до 2099 (за използване в електронна таблица).

Ако щракнете на годината, ще отворите съответния двоен годишен календар (по нов и стар стил). Ако щракнете на някоя дата, ще отворите справката Календар наопаки за тази дата.

Забележете, че няколко малки независими църкви в Близкия Изток ползват различни алгоритми за изчисление и техните дати не винаги съвпадат с Православния Великден.

Вижте също: Как се изчисляват датите за Великден (в Уикипедия, на английски език)

Изберете век: 6 век, 7 век, 8 век, 9 век, 10 век, 11 век, 12 век, 13 век, 14 век, 15 век, 16 век, 17 век, 18 век, 19 век, 20 век, 21 век, 22 век, 23 век, 24 век, 25 век, 26 век, 27 век, 28 век, 29 век, 30 век, 31 век, 32 век, 33 век, 34 век, 35 век, 36 век, 37 век, 38 век, 39 век, 40 век,

Дати на Великден през 17 век
година стар стил (юлиански) нов стил (григориански)  година стар стил (юлиански) нов стил (григориански)
католическиправославенкатолическиправославенкатолическиправославенкатолическиправославен
1601 12 април 22 април 1651 30 март 9 април
1602 28 март 4 април 7 април 14 април 1652 21 март 18 април 31 март 28 април
1603 20 март 24 април 30 март 4 май 1653 3 април 10 април 13 април 20 април
1604 8 април 18 април 1654 26 март 5 април
1605 31 март 10 април 1655 18 март 15 април 28 март 25 април
1606 16 март 20 април 26 март 30 април 1656 6 април 16 април
1607 5 април 15 април 1657 22 март 29 март 1 април 8 април
1608 27 март 6 април 1658 11 април 21 април
1609 9 април 16 април 19 април 26 април 1659 3 април 13 април
1610 1 април 8 април 11 април 18 април 1660 18 март 22 април 28 март 2 май
1611 24 март 3 април 1661 7 април 14 април 17 април 24 април
1612 12 април 22 април 1662 30 март 9 април
1613 28 март 4 април 7 април 14 април 1663 15 март 19 април 25 март 29 април
1614 20 март 24 април 30 март 4 май 1664 3 април 10 април 13 април 20 април
1615 9 април 19 април 1665 26 март 5 април
1616 24 март 31 март 3 април 10 април 1666 15 април 25 април
1617 16 март 20 април 26 март 30 април 1667 31 март 7 април 10 април 17 април
1618 5 април 15 април 1668 22 март 1 април
1619 21 март 28 март 31 март 7 април 1669 11 април 21 април
1620 9 април 16 април 19 април 26 април 1670 27 март 3 април 6 април 13 април
1621 1 април 11 април 1671 19 март 23 април 29 март 3 май
1622 17 март 21 април 27 март 1 май 1672 7 април 17 април
1623 6 април 13 април 16 април 23 април 1673 23 март 30 март 2 април 9 април
1624 28 март 7 април 1674 15 март 19 април 25 март 29 април
1625 20 март 17 април 30 март 27 април 1675 4 април 14 април
1626 2 април 9 април 12 април 19 април 1676 26 март 5 април
1627 25 март 4 април 1677 8 април 15 април 18 април 25 април
1628 13 април 23 април 1678 31 март 10 април
1629 5 април 15 април 1679 23 март 20 април 2 април 30 април
1630 21 март 28 март 31 март 7 април 1680 11 април 21 април
1631 10 април 20 април 1681 27 март 3 април 6 април 13 април
1632 1 април 11 април 1682 19 март 16 април 29 март 26 април
1633 17 март 21 април 27 март 1 май 1683 8 април 18 април
1634 6 април 16 април 1684 23 март 30 март 2 април 9 април
1635 29 март 8 април 1685 12 април 19 април 22 април 29 април
1636 13 март 17 април 23 март 27 април 1686 4 април 14 април
1637 2 април 9 април 12 април 19 април 1687 20 март 27 март 30 март 6 април
1638 25 март 4 април 1688 8 април 15 април 18 април 25 април
1639 14 април 24 април 1689 31 март 10 април
1640 29 март 5 април 8 април 15 април 1690 16 март 20 април 26 март 30 април
1641 21 март 25 април 31 март 5 май 1691 5 април 12 април 15 април 22 април
1642 10 април 20 април 1692 27 март 6 април
1643 26 март 2 април 5 април 12 април 1693 12 март 16 април 22 март 26 април
1644 17 март 21 април 27 март 1 май 1694 1 април 8 април 11 април 18 април
1645 6 април 16 април 1695 24 март 3 април
1646 22 март 29 март 1 април 8 април 1696 12 април 22 април
1647 11 април 18 април 21 април 28 април 1697 28 март 4 април 7 април 14 април
1648 2 април 12 април 1698 20 март 24 април 30 март 4 май
1649 25 март 4 април 1699 9 април 19 април
1650 7 април 14 април 17 април 24 април 1700 31 март 11 април

Изберете век: 6 век, 7 век, 8 век, 9 век, 10 век, 11 век, 12 век, 13 век, 14 век, 15 век, 16 век, 17 век, 18 век, 19 век, 20 век, 21 век, 22 век, 23 век, 24 век, 25 век, 26 век, 27 век, 28 век, 29 век, 30 век, 31 век, 32 век, 33 век, 34 век, 35 век, 36 век, 37 век, 38 век, 39 век, 40 век,

Забележка : на сайта има няколко нови календари, които може да са ви полезни:

Връщане към началната страница.

начало