Site logo

Дати на Великден през 35 век

Здравейте!

Тук можете да откриете всички изчислени дати на Великден в източно-православния и католическия календар, по стар и нов стил.

Можете също да свалите CSV таблица с датите по нов стил за годините от 1916 до 2099 (за използване в електронна таблица).

Ако щракнете на годината, ще отворите съответния двоен годишен календар (по нов и стар стил). Ако щракнете на някоя дата, ще отворите справката Календар наопаки за тази дата.

Забележете, че няколко малки независими църкви в Близкия Изток ползват различни алгоритми за изчисление и техните дати не винаги съвпадат с Православния Великден.

Вижте също: Как се изчисляват датите за Великден (в Уикипедия, на английски език)

Изберете век: 6 век, 7 век, 8 век, 9 век, 10 век, 11 век, 12 век, 13 век, 14 век, 15 век, 16 век, 17 век, 18 век, 19 век, 20 век, 21 век, 22 век, 23 век, 24 век, 25 век, 26 век, 27 век, 28 век, 29 век, 30 век, 31 век, 32 век, 33 век, 34 век, 35 век, 36 век, 37 век, 38 век, 39 век, 40 век,

Дати на Великден през 35 век
година стар стил (юлиански) нов стил (григориански)  година стар стил (юлиански) нов стил (григориански)
католическиправославенкатолическиправославенкатолическиправославенкатолическиправославен
3401 26 февруари 9 април 22 март 3 май 3451 20 март 27 март 13 април 20 април
3402 18 март 1 април 11 април 25 април 3452 11 март 15 април 4 април 9 май
3403 10 март 14 април 3 април 8 май 3453 24 март 7 април 17 април 1 май
3404 29 март 5 април 22 април 29 април 3454 16 март 23 март 9 април 16 април
3405 14 март 28 март 7 април 21 април 3455 8 март 12 април 1 април 6 май
3406 6 март 17 април 30 март 11 май 3456 27 март 3 април 20 април 27 април
3407 26 март 2 април 19 април 26 април 3457 12 март 23 април 5 април 17 май
3408 17 март 21 април 10 април 15 май 3458 4 март 8 април 28 март 2 май
3409 2 март 13 април 26 март 7 май 3459 17 март 31 март 10 април 24 април
3410 22 март 29 март 15 април 22 април 3460 8 март 19 април 1 април 13 май
3411 14 март 18 април 7 април 12 май 3461 28 март 4 април 21 април 28 април
3412 26 март 9 април 19 април 3 май 3462 20 март 27 март 13 април 20 април
3413 18 март 25 март 11 април 18 април 3463 5 март 16 април 29 март 10 май
3414 10 март 14 април 3 април 8 май 3464 24 март 31 март 17 април 24 април
3415 30 март 6 април 23 април 30 април 3465 16 март 20 април 9 април 14 май
3416 14 март 28 март 7 април 21 април 3466 1 март 12 април 25 март 6 май
3417 6 март 10 април 30 март 4 май 3467 21 март 28 март 14 април 21 април
3418 26 март 2 април 19 април 26 април 3468 12 март 16 април 5 април 10 май
3419 11 март 22 април 4 април 16 май 3469 1 април 8 април 25 април 2 май
3420 2 март 6 април 26 март 30 април 3470 17 март 31 март 10 април 24 април
3421 22 март 29 март 15 април 22 април 3471 9 март 13 април 2 април 7 май
3422 7 март 18 април 31 март 12 май 3472 28 март 4 април 21 април 28 април
3423 27 март 3 април 20 април 27 април 3473 13 март 27 март 6 април 20 април
3424 18 март 25 март 11 април 18 април 3474 5 март 16 април 29 март 10 май
3425 3 март 14 април 27 март 8 май 3475 25 март 1 април 18 април 25 април
3426 23 март 6 април 16 април 30 април 3476 16 март 20 април 9 април 14 май
3427 15 март 19 април 8 април 13 май 3477 1 март 12 април 25 март 6 май
3428 6 март 10 април 30 март 4 май 3478 21 март 28 март 14 април 21 април
3429 19 март 2 април 12 април 26 април 3479 6 март 17 април 30 март 11 май
3430 11 март 22 април 4 април 16 май 3480 25 март 8 април 18 април 2 май
3431 31 март 7 април 24 април 1 май 3481 17 март 24 март 10 април 17 април
3432 22 март 29 март 15 април 22 април 3482 9 март 13 април 2 април 7 май
3433 7 март 18 април 31 март 12 май 3483 22 март 5 април 15 април 29 април
3434 27 март 3 април 20 април 27 април 3484 13 март 24 април 6 април 18 май
3435 19 март 26 март 12 април 19 април 3485 5 март 9 април 29 март 3 май
3436 3 март 14 април 27 март 8 май 3486 25 март 1 април 18 април 25 април
3437 23 март 30 март 16 април 23 април 3487 10 март 21 април 3 април 15 май
3438 15 март 19 април 8 април 13 май 3488 29 март 5 април 22 април 29 април
3439 28 февруари 11 април 24 март 5 май 3489 21 март 28 март 14 април 21 април
3440 19 март 26 март 12 април 19 април 3490 6 март 17 април 30 март 11 май
3441 11 март 15 април 4 април 9 май 3491 26 март 2 април 19 април 26 април
3442 31 март 7 април 24 април 1 май 3492 17 март 24 март 10 април 17 април
3443 16 март 23 март 9 април 16 април 3493 2 март 13 април 26 март 7 май
3444 7 март 11 април 31 март 5 май 3494 22 март 5 април 15 април 29 април
3445 27 март 3 април 20 април 27 април 3495 14 март 18 април 7 април 12 май
3446 12 март 23 април 5 април 17 май 3496 27 февруари 9 април 22 март 3 май
3447 4 март 8 април 28 март 2 май 3497 18 март 1 април 11 април 25 април
3448 23 март 30 март 16 април 23 април 3498 10 март 14 април 3 април 8 май
3449 8 март 19 април 1 април 13 май 3499 30 март 6 април 23 април 30 април
3450 28 март 11 април 21 април 5 май 3500 14 март 28 март 8 април 22 април

Изберете век: 6 век, 7 век, 8 век, 9 век, 10 век, 11 век, 12 век, 13 век, 14 век, 15 век, 16 век, 17 век, 18 век, 19 век, 20 век, 21 век, 22 век, 23 век, 24 век, 25 век, 26 век, 27 век, 28 век, 29 век, 30 век, 31 век, 32 век, 33 век, 34 век, 35 век, 36 век, 37 век, 38 век, 39 век, 40 век,

Забележка : на сайта има няколко нови календари, които може да са ви полезни:

Връщане към началната страница.

начало