Site logo

Дати на Великден през 39 век

Здравейте!

Тук можете да откриете всички изчислени дати на Великден в източно-православния и католическия календар, по стар и нов стил.

Можете също да свалите CSV таблица с датите по нов стил за годините от 1916 до 2099 (за използване в електронна таблица).

Ако щракнете на годината, ще отворите съответния двоен годишен календар (по нов и стар стил). Ако щракнете на някоя дата, ще отворите справката Календар наопаки за тази дата.

Забележете, че няколко малки независими църкви в Близкия Изток ползват различни алгоритми за изчисление и техните дати не винаги съвпадат с Православния Великден.

Вижте също: Как се изчисляват датите за Великден (в Уикипедия, на английски език)

Изберете век: 6 век, 7 век, 8 век, 9 век, 10 век, 11 век, 12 век, 13 век, 14 век, 15 век, 16 век, 17 век, 18 век, 19 век, 20 век, 21 век, 22 век, 23 век, 24 век, 25 век, 26 век, 27 век, 28 век, 29 век, 30 век, 31 век, 32 век, 33 век, 34 век, 35 век, 36 век, 37 век, 38 век, 39 век, 40 век,

Дати на Великден през 39 век
година стар стил (юлиански) нов стил (григориански)  година стар стил (юлиански) нов стил (григориански)
католическиправославенкатолическиправославенкатолическиправославенкатолическиправославен
3801 16 март 30 март 12 април 26 април 3851 10 март 14 април 6 април 11 май
3802 8 март 19 април 4 април 16 май 3852 22 март 5 април 18 април 2 май
3803 28 март 4 април 24 април 1 май 3853 14 март 28 март 10 април 24 април
3804 19 март 26 март 15 април 22 април 3854 6 март 10 април 2 април 7 май
3805 4 март 15 април 31 март 12 май 3855 26 март 2 април 22 април 29 април
3806 24 март 31 март 20 април 27 април 3856 10 март 21 април 6 април 18 май
3807 16 март 20 април 12 април 17 май 3857 2 март 6 април 29 март 3 май
3808 29 февруари 11 април 27 март 8 май 3858 22 март 29 март 18 април 25 април
3809 20 март 3 април 16 април 30 април 3859 7 март 18 април 3 април 15 май
3810 12 март 16 април 8 април 13 май 3860 26 март 9 април 22 април 6 май
3811 25 февруари 8 април 24 март 5 май 3861 18 март 25 март 14 април 21 април
3812 16 март 30 март 12 април 26 април 3862 3 март 14 април 30 март 11 май
3813 8 март 19 април 4 април 16 май 3863 23 март 6 април 19 април 3 май
3814 28 март 4 април 24 април 1 май 3864 14 март 25 април 10 април 22 май
3815 13 март 27 март 9 април 23 април 3865 27 февруари 10 април 26 март 7 май
3816 4 март 15 април 31 март 12 май 3866 19 март 2 април 15 април 29 април
3817 24 март 31 март 20 април 27 април 3867 11 март 22 април 7 април 19 май
3818 9 март 20 април 5 април 17 май 3868 2 март 6 април 29 март 3 май
3819 1 март 12 април 28 март 9 май 3869 15 март 29 март 11 април 25 април
3820 20 март 27 март 16 април 23 април 3870 7 март 18 април 3 април 15 май
3821 5 март 16 април 1 април 13 май 3871 27 март 3 април 23 април 30 април
3822 25 март 8 април 21 април 5 май 3872 18 март 25 март 14 април 21 април
3823 17 март 24 март 13 април 20 април 3873 3 март 14 април 30 март 11 май
3824 8 март 12 април 4 април 9 май 3874 23 март 30 март 19 април 26 април
3825 21 март 4 април 17 април 1 май 3875 15 март 19 април 11 април 16 май
3826 13 март 24 април 9 април 21 май 3876 28 февруари 10 април 26 март 7 май
3827 5 март 9 април 1 април 6 май 3877 19 март 26 март 15 април 22 април
3828 24 март 31 март 20 април 27 април 3878 11 март 15 април 7 април 12 май
3829 9 март 20 април 5 април 17 май 3879 24 март 7 април 20 април 4 май
3830 1 март 5 април 28 март 2 май 3880 15 март 29 март 11 април 25 април
3831 21 март 28 март 17 април 24 април 3881 7 март 11 април 3 април 8 май
3832 5 март 16 април 1 април 13 май 3882 27 март 3 април 23 април 30 април
3833 25 март 8 април 21 април 5 май 3883 12 март 23 април 8 април 20 май
3834 17 март 24 март 13 април 20 април 3884 3 март 14 април 30 март 11 май
3835 2 март 13 април 29 март 10 май 3885 23 март 30 март 19 април 26 април
3836 21 март 4 април 17 април 1 май 3886 8 март 19 април 4 април 16 май
3837 13 март 24 април 9 април 21 май 3887 28 февруари 11 април 27 март 8 май
3838 26 февруари 9 април 25 март 6 май 3888 19 март 26 март 15 април 22 април
3839 18 март 1 април 14 април 28 април 3889 4 март 15 април 31 март 12 май
3840 9 март 20 април 5 април 17 май 3890 24 март 7 април 20 април 4 май
3841 29 март 5 април 25 април 2 май 3891 16 март 23 март 12 април 19 април
3842 14 март 28 март 10 април 24 април 3892 7 март 11 април 3 април 8 май
3843 6 март 17 април 2 април 14 май 3893 20 март 3 април 16 април 30 април
3844 25 март 1 април 21 април 28 април 3894 12 март 23 април 8 април 20 май
3845 10 март 21 април 6 април 18 май 3895 25 февруари 8 април 24 март 5 май
3846 2 март 13 април 29 март 10 май 3896 16 март 30 март 12 април 26 април
3847 22 март 29 март 18 април 25 април 3897 8 март 19 април 4 април 16 май
3848 13 март 17 април 9 април 14 май 3898 28 март 4 април 24 април 1 май
3849 26 февруари 9 април 25 март 6 май 3899 13 март 27 март 9 април 23 април
3850 18 март 25 март 14 април 21 април 3900 4 март 15 април 1 април 13 май

Изберете век: 6 век, 7 век, 8 век, 9 век, 10 век, 11 век, 12 век, 13 век, 14 век, 15 век, 16 век, 17 век, 18 век, 19 век, 20 век, 21 век, 22 век, 23 век, 24 век, 25 век, 26 век, 27 век, 28 век, 29 век, 30 век, 31 век, 32 век, 33 век, 34 век, 35 век, 36 век, 37 век, 38 век, 39 век, 40 век,

Забележка : на сайта има няколко нови календари, които може да са ви полезни:

Връщане към началната страница.

начало