Site logo

Дати на Великден през 26 век

Здравейте!

Тук можете да откриете всички изчислени дати на Великден в източно-православния и католическия календар, по стар и нов стил.

Можете също да свалите CSV таблица с датите по нов стил за годините от 1916 до 2099 (за използване в електронна таблица).

Ако щракнете на годината, ще отворите съответния двоен годишен календар (по нов и стар стил). Ако щракнете на някоя дата, ще отворите справката Календар наопаки за тази дата.

Забележете, че няколко малки независими църкви в Близкия Изток ползват различни алгоритми за изчисление и техните дати не винаги съвпадат с Православния Великден.

Вижте също: Как се изчисляват датите за Великден (в Уикипедия, на английски език)

Изберете век: 6 век, 7 век, 8 век, 9 век, 10 век, 11 век, 12 век, 13 век, 14 век, 15 век, 16 век, 17 век, 18 век, 19 век, 20 век, 21 век, 22 век, 23 век, 24 век, 25 век, 26 век, 27 век, 28 век, 29 век, 30 век, 31 век, 32 век, 33 век, 34 век, 35 век, 36 век, 37 век, 38 век, 39 век, 40 век,

Дати на Великден през 26 век
година стар стил (юлиански) нов стил (григориански)  година стар стил (юлиански) нов стил (григориански)
католическиправославенкатолическиправославенкатолическиправославенкатолическиправославен
2501 24 март 31 март 10 април 17 април 2551 11 март 15 април 28 март 2 май
2502 9 март 13 април 26 март 30 април 2552 30 март 6 април 16 април 23 април
2503 29 март 5 април 15 април 22 април 2553 15 март 19 април 1 април 6 май
2504 20 март 27 март 6 април 13 април 2554 4 април 11 април 21 април 28 април
2505 5 март 16 април 22 март 3 май 2555 27 март 3 април 13 април 20 април
2506 25 март 1 април 11 април 18 април 2556 11 март 22 април 28 март 9 май
2507 17 март 21 април 3 април 8 май 2557 31 март 7 април 17 април 24 април
2508 5 април 12 април 22 април 29 април 2558 23 март 30 март 9 април 16 април
2509 21 март 28 март 7 април 14 април 2559 8 март 19 април 25 март 6 май
2510 13 март 17 април 30 март 4 май 2560 27 март 3 април 13 април 20 април
2511 2 април 9 април 19 април 26 април 2561 19 март 26 март 5 април 12 април
2512 17 март 24 март 3 април 10 април 2562 11 март 15 април 28 март 2 май
2513 9 март 13 април 26 март 30 април 2563 24 март 31 март 10 април 17 април
2514 29 март 5 април 15 април 22 април 2564 15 март 19 април 1 април 6 май
2515 14 март 25 април 31 март 12 май 2565 4 април 11 април 21 април 28 април
2516 2 април 9 април 19 април 26 април 2566 20 март 27 март 6 април 13 април
2517 25 март 1 април 11 април 18 април 2567 12 март 16 април 29 март 3 май
2518 17 март 21 април 3 април 8 май 2568 31 март 7 април 17 април 24 април
2519 30 март 6 април 16 април 23 април 2569 23 март 9 април
2520 21 март 28 март 7 април 14 април 2570 8 март 12 април 25 март 29 април
2521 13 март 17 април 30 март 4 май 2571 28 март 4 април 14 април 21 април
2522 2 април 19 април 2572 19 март 23 април 5 април 10 май
2523 18 март 25 март 4 април 11 април 2573 8 април 25 април
2524 9 март 13 април 26 март 30 април 2574 24 март 31 март 10 април 17 април
2525 29 март 5 април 15 април 22 април 2575 16 март 20 април 2 април 7 май
2526 14 март 18 април 31 март 5 май 2576 4 април 11 април 21 април 28 април
2527 3 април 10 април 20 април 27 април 2577 20 март 27 март 6 април 13 април
2528 25 март 1 април 11 април 18 април 2578 12 март 16 април 29 март 3 май
2529 10 март 14 април 27 март 1 май 2579 1 април 8 април 18 април 25 април
2530 30 март 6 април 16 април 23 април 2580 16 март 23 март 2 април 9 април
2531 22 март 29 март 8 април 15 април 2581 8 март 12 април 25 март 29 април
2532 6 март 17 април 23 март 4 май 2582 28 март 4 април 14 април 21 април
2533 26 март 2 април 12 април 19 април 2583 13 март 24 април 30 март 11 май
2534 18 март 22 април 4 април 9 май 2584 1 април 8 април 18 април 25 април
2535 7 април 14 април 24 април 1 май 2585 24 март 31 март 10 април 17 април
2536 22 март 29 март 8 април 15 април 2586 9 март 20 април 26 март 7 май
2537 14 март 18 април 31 март 5 май 2587 29 март 5 април 15 април 22 април
2538 3 април 10 април 20 април 27 април 2588 20 март 27 март 6 април 13 април
2539 19 март 26 март 5 април 12 април 2589 12 март 16 април 29 март 3 май
2540 10 март 14 април 27 март 1 май 2590 25 март 1 април 11 април 18 април
2541 30 март 6 април 16 април 23 април 2591 17 март 21 април 3 април 8 май
2542 22 март 8 април 2592 5 април 12 април 22 април 29 април
2543 7 март 11 април 24 март 28 април 2593 28 март 14 април
2544 26 март 2 април 12 април 19 април 2594 13 март 17 април 30 март 4 май
2545 18 март 22 април 4 април 9 май 2595 2 април 9 април 19 април 26 април
2546 31 март 7 април 17 април 24 април 2596 24 март 31 март 10 април 17 април
2547 23 март 30 март 9 април 16 април 2597 9 март 13 април 26 март 30 април
2548 14 март 18 април 31 март 5 май 2598 29 март 5 април 15 април 22 април
2549 3 април 20 април 2599 21 март 28 март 7 април 14 април
2550 19 март 26 март 5 април 12 април 2600 5 март 16 април 23 март 4 май

Изберете век: 6 век, 7 век, 8 век, 9 век, 10 век, 11 век, 12 век, 13 век, 14 век, 15 век, 16 век, 17 век, 18 век, 19 век, 20 век, 21 век, 22 век, 23 век, 24 век, 25 век, 26 век, 27 век, 28 век, 29 век, 30 век, 31 век, 32 век, 33 век, 34 век, 35 век, 36 век, 37 век, 38 век, 39 век, 40 век,

Забележка : на сайта има няколко нови календари, които може да са ви полезни:

Връщане към началната страница.

начало