Site logo

Дати на Великден през 28 век

Здравейте!

Тук можете да откриете всички изчислени дати на Великден в източно-православния и католическия календар, по стар и нов стил.

Можете също да свалите CSV таблица с датите по нов стил за годините от 1916 до 2099 (за използване в електронна таблица).

Ако щракнете на годината, ще отворите съответния двоен годишен календар (по нов и стар стил). Ако щракнете на някоя дата, ще отворите справката Календар наопаки за тази дата.

Забележете, че няколко малки независими църкви в Близкия Изток ползват различни алгоритми за изчисление и техните дати не винаги съвпадат с Православния Великден.

Вижте също: Как се изчисляват датите за Великден (в Уикипедия, на английски език)

Изберете век: 6 век, 7 век, 8 век, 9 век, 10 век, 11 век, 12 век, 13 век, 14 век, 15 век, 16 век, 17 век, 18 век, 19 век, 20 век, 21 век, 22 век, 23 век, 24 век, 25 век, 26 век, 27 век, 28 век, 29 век, 30 век, 31 век, 32 век, 33 век, 34 век, 35 век, 36 век, 37 век, 38 век, 39 век, 40 век,

Дати на Великден през 28 век
година стар стил (юлиански) нов стил (григориански)  година стар стил (юлиански) нов стил (григориански)
католическиправославенкатолическиправославенкатолическиправославенкатолическиправославен
2701 2 април 9 април 21 април 28 април 2751 20 март 27 март 8 април 15 април
2702 18 март 25 март 6 април 13 април 2752 4 март 15 април 23 март 4 май
2703 10 март 14 април 29 март 3 май 2753 24 март 31 март 12 април 19 април
2704 29 март 5 април 17 април 24 април 2754 16 март 20 април 4 април 9 май
2705 14 март 25 април 2 април 14 май 2755 5 април 12 април 24 април 1 май
2706 3 април 10 април 22 април 29 април 2756 20 март 27 март 8 април 15 април
2707 26 март 2 април 14 април 21 април 2757 12 март 16 април 31 март 5 май
2708 10 март 21 април 29 март 10 май 2758 1 април 8 април 20 април 27 април
2709 30 март 6 април 18 април 25 април 2759 17 март 24 март 5 април 12 април
2710 22 март 29 март 10 април 17 април 2760 8 март 12 април 27 март 1 май
2711 7 март 18 април 26 март 7 май 2761 28 март 4 април 16 април 23 април
2712 26 март 2 април 14 април 21 април 2762 13 март 24 април 1 април 13 май
2713 18 март 25 март 6 април 13 април 2763 2 април 9 април 21 април 28 април
2714 10 март 14 април 29 март 3 май 2764 24 март 31 март 12 април 19 април
2715 23 март 30 март 11 април 18 април 2765 16 март 20 април 4 април 9 май
2716 14 март 18 април 2 април 7 май 2766 29 март 5 април 17 април 24 април
2717 3 април 10 април 22 април 29 април 2767 21 март 28 март 9 април 16 април
2718 19 март 26 март 7 април 14 април 2768 12 март 16 април 31 март 5 май
2719 11 март 15 април 30 март 4 май 2769 1 април 8 април 20 април 27 април
2720 30 март 6 април 18 април 25 април 2770 17 март 24 март 5 април 12 април
2721 22 март 29 март 10 април 17 април 2771 9 март 13 април 28 март 2 май
2722 7 март 11 април 26 март 30 април 2772 28 март 4 април 16 април 23 април
2723 27 март 3 април 15 април 22 април 2773 13 март 24 април 1 април 13 май
2724 18 март 22 април 6 април 11 май 2774 2 април 9 април 21 април 28 април
2725 31 март 14 април 19 април 3 май 2775 25 март 1 април 13 април 20 април
2726 23 март 30 март 11 април 18 април 2776 9 март 20 април 28 март 9 май
2727 15 март 19 април 3 април 8 май 2777 29 март 5 април 17 април 24 април
2728 3 април 10 април 22 април 29 април 2778 21 март 28 март 9 април 16 април
2729 19 март 26 март 7 април 14 април 2779 6 март 17 април 25 март 6 май
2730 11 март 15 април 30 март 4 май 2780 25 март 1 април 13 април 20 април
2731 31 март 7 април 19 април 26 април 2781 17 март 21 април 5 април 10 май
2732 15 март 22 март 3 април 10 април 2782 6 април 13 април 25 април 2 май
2733 7 март 11 април 26 март 30 април 2783 22 март 29 март 10 април 17 април
2734 27 март 3 април 15 април 22 април 2784 13 март 17 април 1 април 6 май
2735 12 март 23 април 31 март 12 май 2785 2 април 9 април 21 април 28 април
2736 31 март 7 април 19 април 26 април 2786 18 март 25 март 6 април 13 април
2737 23 март 30 март 11 април 18 април 2787 10 март 14 април 29 март 3 май
2738 8 март 19 април 27 март 8 май 2788 29 март 5 април 17 април 24 април
2739 28 март 4 април 16 април 23 април 2789 21 март 28 март 9 април 16 април
2740 19 март 26 март 7 април 14 април 2790 6 март 10 април 25 март 29 април
2741 11 март 15 април 30 март 4 май 2791 26 март 2 април 14 април 21 април
2742 24 март 31 март 12 април 19 април 2792 17 март 21 април 5 април 10 май
2743 16 март 20 април 4 април 9 май 2793 30 март 6 април 18 април 25 април
2744 4 април 11 април 23 април 30 април 2794 22 март 29 март 10 април 17 април
2745 27 март 3 април 15 април 22 април 2795 14 март 18 април 2 април 7 май
2746 12 март 16 април 31 март 5 май 2796 2 април 9 април 21 април 28 април
2747 1 април 8 април 20 април 27 април 2797 18 март 25 март 6 април 13 април
2748 23 март 30 март 11 април 18 април 2798 10 март 14 април 29 март 3 май
2749 8 март 19 април 27 март 8 май 2799 30 март 6 април 18 април 25 април
2750 28 март 4 април 16 април 23 април 2800 14 март 25 април 2 април 14 май

Изберете век: 6 век, 7 век, 8 век, 9 век, 10 век, 11 век, 12 век, 13 век, 14 век, 15 век, 16 век, 17 век, 18 век, 19 век, 20 век, 21 век, 22 век, 23 век, 24 век, 25 век, 26 век, 27 век, 28 век, 29 век, 30 век, 31 век, 32 век, 33 век, 34 век, 35 век, 36 век, 37 век, 38 век, 39 век, 40 век,

Забележка : на сайта има няколко нови календари, които може да са ви полезни:

Връщане към началната страница.

начало