Site logo

Знамена и флагове - онлайн игра

Други игри в сайта: има и книга за гости

Здравейте!

Това е занимателна игра за познаване на знамена. Тук можете да проверите познавате ли знамената на различните държави.

Познавате ли тези знамена?
pic Това е знамето на...


pic Това е знамето на...


pic Това е знамето на...


pic Това е знамето на...


pic Това е знамето на...


Нова игра - Нова игра (по-трудна)

За играта

Пробвайте да отговорите на всички въпроси. Всеки верен отговор ви носи 2 точки, всеки грешен ви отнема 1 точка. Ако не изберете отговор, нито получавате, нито губите точка.

Тази програма съдържа около 200 знамена на различните държави по света и у нас. Знамената са, доколкото ми е известно, актуални. Картинките са в общественото достояние и са взети от Общомедия: категорията знамена.

При всяка игра ви се показват 5 знамена и по 5 възможни отговора. Изберете на коя държава според вас принадлежи всяко от знамената, след което натиснете бутона "Проверка". На страницата с резултатите ще видите правилните отговори.

Играта е доста лесна, тъй като вероятно голяма част от знамената ги познавате, а ако не знаете дадено знаме, вероятно знаете, че измежду предложените държави някои не са, а други има по-голяма вероятност да са отговора.

Отрицателните точки при грешен отговор служат за статистическо елиминиране на случайни попадения. Ако нямате никаква представа кои държави са верни/грешни, повече точки ще имате, ако не отговорите. Ако обаче можете да отстраните някоя от държавите (ако примерно сте сигурни, че тя не е отговора), стратегически е по-добре да посочите някоя от останалите държави.

Тази програма е написана на 11 юли 2006. За моя изненада, през годините някои държави си променят знамената или дори имената -- ако откриете остаряла информация, моля да ми съобщите.

Надявам се, че играта ще ви хареса. Коментари и идеи за подобрения моля пращайте на 5ko (à) 5ko.fr.

Поздрави,
Петко

книга за гости