Site logo

DupliTree - Дупликатор на папки / директории

Последна версия 0.01 2004-01-12. Свалете duplitree_setup.exe, 117 kB Понеже все по-малко ползвам Уиндос и не работя по програмата, вероятно това е последната версия, независимо от това, което пише в документацията.

Тази програма официално е "abandonware" - вече нито се разработва, нито се поддържа.

Екранно копие
Екранно копие

Тази програма се разпространява безплатно, с надеждата, че ще бъде полезна, но без никаква гаранция за пригодност за определена цел. Моля, ползвайте я на собствена отговорност.

Описание
Графичен интерфейс за xcopy.exe. Създава/копира цялата структура от папки/директории на друго място, без да копира файловете. Можете да изберете изходната папка и папката-цел. После се стартира xcopy.exe.
Инсталиране
Стартирайте инсталиращата програма, duplitree_setup.exe.
Употреба
Натиснете с десния бутон на мишката върху дадена папка и изберете "DupliTree". В програмния прозорец можете да промените изходната директория и да добавите директорията-цел. После натиснете бутона "Копиране".

Можете също да стартирате програмата от препратките в Старт-менюто.
Езици
Можете да смените езика на програмата във файла duplitree.ini, секция [main], променлива "lang". Въведете език, който съществува като секция по-долу.

Можете да отворите файла duplitree.ini като щракнете на "Settings" в програмния прозорец.
Специални настройки
Можете да промените пътя до програмата xcopy.exe. Трябва да знаете какво правите. Променете пътя във файла duplitree.ini, секция [main], променлива "xcopy"

Последните програмини настройки се записват в секцията [debug] на duplitree.ini. Ако имате проблем, моля пратете ми цялото съдържание на секцията във вашето писмо.

Командата, ползвана за xcopy.exe е :
xcopy.exe "изходна папка" "папка-цел" /I /T (/E)

xcopy.exe има много други възможности, опитайте :
xcopy.exe /?
Де-инсталация
Control Pannel > Add-Remove programs > DupliTree и натиснете бутона Add/Remove.

Или, Start > Programs > DupliTree > Uninstall.