Site logo

iso2mkv : превръща DVD в компресирано видео чрез MPlayer/MEncoder

Изтегляне на iso2mkv, версия 2007-04-25, 8 kB

Програмата е с команден ред: много проста и лесна за употреба, и бърза, обаче работи в терминал (не се изненадвайте). Също така, работи само в ГНУ/Линукс и вероятно други съвременни операционни системи (в Windows няма да работи).

В процес на изработване. Няма никаква гаранция.

Повече и по-актуална информация има на английската страница.

Скрипт на шел/bash. Работи с mplayer, lame|oggenc, mencoder и mkvmerge (ако не са инсталирани заедно с всички зависимости, няма да работи).

Позволява почти пълен контрол на процеса на компресиране на видео с максимално качество, като се стреми да остане много проста и лесна за употреба.

Неща, които прави:

Неща, които още не прави, но вероятно ще бъдат добавени в бъдеще:

Ето и описанията на командите: iso2mkv настройки

Основни настройки:

По-актуална информация за новите версии има на английската страница.

Допълнителни настройки:

По-актуална информация за новите версии има на английската страница.

Настройки за качество по зони: (по-актуална информация за новите версии има на английската страница)

Значи, ето как протича всичко.

iso2mkv -o "./popeye" -d "/mnt/hda8/temp-rip/POPEYE_1938" -T 2 -a "en" -s "bg en fr" -t 703

Това указва, че файловете ще се записват (-o) в текущата директория и ще се казват "popeye.mkv", "popeye.sub" и др. ДВД-то се намира (-d) в директорията "/mnt/hda8/temp-rip/POPEYE_1938" (където трябва да има VIDEO_TS и вътре разни .VOB, .IFO). Ще се прави второто заглавие (-T 2), ще се извлича звука на английски (-a "en") и субтитрите (-s) на български, английски и френски, в този ред. Общият размер (-t) на файловете (.mkv, .sub, .idx) ще се опита да не надмине 703 мега-байта. Понеже не е избрано друго, звукът "en" по подразбиране ще се компресира до ogg-vorbis с качество 4.

Като стартирате програмата, ако не сте задали примерно -c "720:416:0:80", ще се отвори mplayer със следните настройки: -verbose -vf cropdetect на 45-тата секунда от филма. По тоя начин ще можете да проверите няколко неща: дали е избрано правилно мястото на DVD-то и заглавието, и да отбележите субтитрите и настройките за изрязване (-vf crop).

Ако трябва, си променете тези настройки. За да стартирате програмата в нормален режим, трябва да имате на командния ред или -c "нещо" (има изрязване), или -C -c "нещо" (няма нужда от проверка, има изрязване), или -C (няма нужда от проверка, няма изрязване).

iso2mkv -o "./popeye" -d "/mnt/hda8/temp-rip/POPEYE_1938" -T 2 -a "en" -s "bg en fr" -t 703 -c "720:416:0:80"

Тест на изрязването. Сега, ако не сте избрали -C, ще се появи отново mplayer, тоя път с избраните настройки за изрязване, просто за проверка. Натиснете "q", за да го затворите. Ако е добре, натискате Enter, ако не - Ctrl+C и отново правите промени.

След това извличането започва: първо субтитрите, един по един, после аудио-пистите, една по една се извличат и компресират, после всяко от двете кодирания на видео-пистата и накрая се обединяват видеото (XviD) и аудиото в един общ файл .MKV (матрьошка видео).

Накрая, файловете, които ви трябват, са "popeye.mkv", "popeye.sub" и "popeye.idx".

Примерен команден ред за VOB-режима (-V):

iso2mkv -o "./popeye" -d "/opt/rip/VIDEO_TS" -V "VTS*.VOB" -a "128 129" -s "0 1"

Означава, че филмът е бил рипнат/декриптиран (с vobcopy или dvdbackup) и VOB-файловете са /opt/rip/VIDEO_TS/VTS*.VOB; две аудио писти (128 129) и две субтитри (0 1) ще бъдат добавени.

Допълнителна информация

Новите настройки, няколко примера, подобни програми и др. има описани на английската страница на програмата.

Този скрипт се разпространява с лиценза на MIT. Няма никаква гаранция.