Тестове 6.0u rc2

Няколко теста за различните възможности на скрипта. Целият помощен файл вижте тук.

Нормална употреба

<script src="../js/cyr5ko6p.js" type="text/javascript" language="javascript1.2"></script>

Превеждат се само някои полета, другите не

<script type="text/javascript" language="javascript1.2"><!--
var v5_formfields = "dwe|tri"; //--></script>
<script src="../js/cyr5ko6p.js" type="text/javascript" language="javascript1.2"></script>


Да не се превежда едно поле, останалите да

<script type="text/javascript" language="javascript1.2"><!--
var v5_skipfields = "chetiri"; //--></script>
<script src="../js/cyr5ko6p.js" type="text/javascript" language="javascript1.2"></script>

Aко са повече от едно, се пише примерно: v5_skipfields = "dwe|tri|pet";


Настройки в самата страница, вместо в прозорче

<script type="text/javascript" language="javascript1.2"><!--
var v5_popup = false; //--></script>
<script src="../js/cyr5ko6p.js" type="text/javascript" language="javascript1.2"></script>


Повече от един формуляр за превод в една страница

Ако имате няколко различни формуляра <form> в една страница, всеки от тях се превежда независимо от останалите (трябва съответно падащо меню). Можете без проблем да повторите горните команди колкото пъти трябва, но по-добре ползвайте следния начин, който е десетки пъти по-бърз:
<script type="text/javascript" language="javascript1.2"><!--
// тук необходими настройки - примерно: var v5_skipfields = "chetiri";
cyr5ko_reload(); //--></script>

(само това, без допълнителния <script>) Тази примерна страница с 4 варианта е направена точно така.
Забележка : в един формуляр може да има само едно превеждащо меню.

Повече информация

Целият помощен файл вижте тук.
Автор на документацията: Петко Йотов © 1999-2005 http://5ko.free.fr/
Ако желаете да инсталирате скрипта на сайта си, вижте тук.
Разрешава се ползване, публикуване и/или промяна, ако това разрешение е запазено.