Site logo

Мащаби за отпечатване Zoom XP за AutoCAD и IntelliCAD

Мащаб
за печат
Чертожни единици
mm cm m
10:110xp100xp10000xp
5:15xp50xp5000xp
2:12xp20xp2000xp
1:11xp10xp1000xp
1:20.5xp5xp500xp
1:50.2xp2xp200xp
1:100.1xp1xp100xp
1:200.05xp0.5xp50xp
1:250.04xp0.4xp40xp
1:500.02xp0.2xp20xp
1:1000.01xp0.1xp10xp
1:2000.005xp0.05xp5xp
1:2500.004xp0.04xp4xp
1:5000.002xp0.02xp2xp
1:10000.001xp0.01xp1xp
1:20000.0005xp0.005xp0.5xp
1:50000.0002xp0.002xp0.2xp

Тук съм добавил правилото за избор на мащаб за отпечатване на чертеж в Аутокад или Интеликад.

Заб. Хартиеното пространство ('Paper Space') трябва да е настроено за печат в мащаб (plot scale) 1:1, сиреч 1 mm = 1 drawing units. В Хартиеното пространство активирайте Обектното пространство (Object Space) и направете "zoom 5xp" (примерно).

Правилото е много просто:
"zoom" (милиметри в една чертожна единица) x (мащаб) "xp"

Например: ако чертежът е в сантиметри (по 10 мм всеки) и трябва да се отпечати в мащаб 1:50, се прави "zoom":

(10) x (1/50) = 10/50 = "0.2xp" или даже направо "10/50xp"

 

Друг пример: ако чертежът е в метри (по 1000 мм всеки) и трябва да се отпечати в мащаб 1:200, се прави "zoom":

(1000) x (1/200) = 1000/200 = "5xp" или даже направо "1000/200xp"

 

Ако смятате, че би ви била полезна, можете да отпечатите таблицата с изчислени коефициенти, която е на тази страница.

Напомняне: Кратката команда за "zoom" обикновено е буквата "z", така че просто напишете "z 0.2xp" (Enter).